Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

Tarihçe & Hakkımızda  

Mezopotamya Çalışmaları Enstitüsü, tarihsel, kültürel ve sanatsal çalışmalar yürütmek maksadıyla Duisburg’da Şubat 2023’te faaliyete geçmiştir. Yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından aktif duruma geçen enstitü bünyesinde Mezopotamya dilleri, inanışları, mitolojileri, gastronomisi ve sosyal yaşamına dair eğitim programları hazırlanmıştır. Enstitü, alanında uzman araştırmacılarla birlikte başta Süryani çalışmaları olmak üzere Mezopotamya medeniyetleri üzerine akademik faaliyetlerini sürdürmekte olup seminer, konferans, atölye ve sergi gibi etkinlikler programlanmaktadır. Enstitü bu sayede Asur, Arami, Keldani, Süryaniler gibi Mezopotamya toplumları ve bu toplumların ilişkide olduğu Kürt, Arap gibi diğer topluluklara yönelik çalışmaları daha kurumsal bir yapıda birleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kurumsal yapı, birçok araştırmacıyı ortak bir noktada buluşturmak suretiyle Sosyoloji, Dil ve Din Bilimleri, Tarih, Mitoloji, Edebiyat ve Kültür gibi birçok disiplini bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu disiplinler arası bakış, hem bölgesel hem de küresel ölçekte daha geçerli ve kapsamlı analiz imkanı sunacaktır. Ayrıca çeşitli eğitim programları ve çeşitli faaliyetler aracılığıyla yeni araştırmacıların yetiştirilmesi (araştırmacılara ve öğrencilere çeşitli bursların sağlanması), akademik canlılığın sürekli kılınması (enstitü bünyesinde ilgili bölümlerin açılması ve görevlendirmelerin yapılması) hedeflenmektedir..